bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

История на училището

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. ).

Между 1825 и 1830 година е открито Килийното училище в Ихтиман от даскал Илия Глигов, наричан ДЕЛИ ИЛИЯ, съществувало до 1862година. За разлика от Килийното училище, което давало оскъдно образование,Светското училище имало солидно и укрепнало основно образование.

Един от най-видните му даскали е Цвятко Панев.
За откриването и утвърждаването на редовното класно училище в Ихтиман през 1881 година голямо значение има дейността на главния учител Михаил Сестримски. В училището се учат ученици, както от града, така и от селата.

След 9-ти септември 1944 година веднага се открива реална пълна гимназия с повече от 600 ученици. През 1948 година е построена нова четириетажна просторна сграда, в която се помещава ЕСПУ “ Христо Ботев” и днес. През 1962 година е въведена и кабинетна система на обучение. От ноември 1990 година ЕСПУ преминава в СОУ.

На 15 септември 1991г. 27 ученици от нашето училище формират първата паралелка с профил “Биология и засилено изучаване на западен език”. През месец март 1992г. се получава разрешение от МОН за откриване на паралелка с профил “Математика и засилено изучаване на западен език“ с прием след седми клас.

През 2005г. започва ремонт в училището. Днес училищната сграда е обновена и модернизирана. Предстои обзавеждането на кабинет по химия.

Разполагаме с две модерни компютърни зали с постоянна Интернет връзка.
През учебната 2007/2008 г. в него се обучават 800 ученика в 36 паралелки и една подготвителна група.

СОУ „Христо Ботев”, град Ихтиман е най-голямото и най-старото училище в общината.



bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.