bright_series   bright_series
bright_series
bright_series
 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
Saturday 19th of June 2021 02:25:41 PM
bright_series

 

Реклама

 
bright_series

Новини

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

            Приключи изпълнението на два важни за учебно-възпитателната работа  проекта.
По проект "С грижа към всеки ученик" бяха сформирани две групи с ученици от шести клас за допълнителна работа - по български език и литература и по география и икономика. Колко е била полезна работата по проекта? За това съдим по резултатите от външното оценяване - всички деца, включени в групите показаха много добри и отлични резултати на изпитванията в края на учебната година. Идеята на Министерството на образованието и науката е през учебната 2009/2010 година проектът да продължи, а ние ще кандидатстваме отново! Ще подготвим проект и за работа с напреднали ученици - право за това ни дава отличното представяне на трима ученици от ХІІ клас на олимпиадата по Български език и литература.
С много емоции завърши и работата по проект "Без звънец" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с ученици от началния курс. Десет групи с общо 90 деца  от СОУ "Христо Ботев" Ихтиман - това е най мащабната група в целия проект на МОН. След проведеното тридневно обучение за работата по проекта на  преподавателките във Варна през месец март, и сформиране на групите, закипя сериозен труд. По 4 допълнителни часа до края на учебната година имаха децата, които срещат трудности при усвояването на учебния материал. В края на проекта всички - и учителите, и децата, и родителите се поздравихме с чудесни резултати. Всички участници си тръгнаха от тържеството с грамоти за добре свършена работа. ВИЖТЕ СНИМКИ

 

bright_series

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 

bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.