bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

ПРОЕКТЪТ

Договор № BG051PO001-4.2.03/1081 от 05.10.2009г.

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

Гледайте телевизионния филм, произведен от Българска национална телевизия за работата па проект "Училището - територия на реализираните възможности", осъществяван с финансовата подкрепа Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

От 19 до 24 март в х-л "Дивите петли" в местността Гьолечица, Говедарци се проведоха петдневен пленер "Изкуство извън класната стая" и лагер  "Моята екопътека". Участваха 30 ученика от клубовете "Млад художник" и 40 ученика от клубовете "Екология" заедно с техните ръководители. Вижте снимки
"Изкуство извън класната стая"
"Моята екопътека"


Вижте нашия ФИЛМ

 

От 24 до 26 март в учебния център на Червения кръст в Лозен се проведоха двудневните семинари "Предприемачеството - наука или талант". Вижте снимки


Вижте презентацията на учениците  от клуб "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

 

От 6 до 9 април  в учебния център на Червения кръст в Лозен се проведоха четири еднодневните семинари  "Не на агресията" с 240 ученика.  Вижте снимки

 

Биатлонът в живота на учениците от СОУ "Христо Ботев"

От 22-26.II.2010г. се проведе Държавното първенство по биатлон в гр.Чепеларе за момчета и момичета младша възраст, момчета с момичета старша възраст и юноши и девойки младша възраст.
В състезанието взеха участие 108 деца от Самоков, Чепеларе, Троян, Сапарева баня, Берковица, Банско, Бояна, Ихтиман.
От СОУ "Христо Ботев" гр.Ихтиман в състезанието взеха участие 24 деца. Същите спечелиха 18 медала в индивидуалните спортове. Първи места - 6, Втори места - 7, Трети места - 5.
При щафетите те спечелиха три Iви места - при момичета старша  възраст в състав - Гергана Велкова VIIа , Ивелина Димитрова VIIа, Марияна Георгиева VIIIа ;при момичета младша възраст в състав - Анина Тошева VIв, Славейка Иванова VIв, София ВеличковаVIв; при момчета младша възраст в състав - Петър Младенов IVв , Александър Янкулов Vа и Георги БаташкиVI.
II-ро място при момчета старша възраст в състав - Светозар Терзийски VIIа , Георги ГеоргиевVIIIв.
III-то място при юноши младша възраст  в състав - Станислав Илиев ІХб, Георги Терзийски ІХб, Дончо Бучков VII; при момичета младша възраст в състав - Гергана Вълкова V, Петя Геринска- V.
При индивидуалните съзтезания Мариела Георгиева VIIIа спечели три I-ви места, София Величкова VIв - две I-ви места; Анина Тошева VIв- едно I-во и две II-ри; Славейка Иванова VIв - три III-ти места; Георги Баташки - три II-ри места; Гергана Велкова едно II-во и едно III-то.
С тези резултати те спечелиха I-во място и в индивидуалните спортове и при щафетите. През целия престой от 21-26.II.2010 учениците бяха настанени в хотела на олимпийската шампионка Екатерина Дафовска - хотел "Дафовска" на Пампорово.

биатлон

 

Клуб "Спортни танци" с ръководител Ирина Джахова

танци

 

Клуб "Млад  експериментатор" с ръководител Галя Вукова
Клубът обединява ученици от начален и прогимназиален курс. Занятията са насочени към практическо реализиране на теоретичните знания по химия. Удовлетворението сред участниците е огромно Просторната и модерна лаборатория е любимо място на младите експериментатори.

Млад
                             експериментатор


Клуб "Спортни танци" с ръководител Жанета Александрова
Първите стъпки в модерните танци носят радост на малките участници. Съчетаването на афинитета на децата към музиката и желанието за танцуване е предпоставка както за възпитаване в красивото, така и към пълноценен и здравословен начин на живот. Коледното тържество се превърна в изключително зрелищно и незабравимо преживяване.

Спортни
                             танци


Клуб "Млад  художник" с ръководители
Христина Тодорова и Христина Георгиева
Участието на децата в клуба развива у всяко от тях индивидуалност и способност за социална адаптация,  възпитава естетическия вкус към красивото и разбиране към различното мислене, изразено чрез изобразителната дейност. Естетизирането на училищната среда, изработването на украси, тематични изложби е сред приоритетите на клуба.

Млад
                             художник Млад художник


Клуб "Екология" с ръководител Емилия Тулева
Любовта към природата и желанието да превърнат училището в красиво място, събра  приятелите от клуб "Екология". Една от първите ни инициативи беше свързана със засаждане на млади иглолистни дървета. Мечтата ни е те да красят двора на училището и класните стаи за Коледните празници и да растат години напред заедно с нас.благодарим на "Горско стопанство" гр. Ихтиман, което с радост прие нашата инициатива и ни предостави разсад. Клубът се грижи за растенията в училище и изготвя електронни паспорти за различните видове растения.

Екология

 

Клуб "Биатлон" с ръководител Момчил Добрев

В клуба има сформирани три групи. На учениците е предоставена възможност да работят с такива пушки, с каквито се състезават Екатерина Дафовска и Павлина Филипова. Много от участниците направиха първите си стъпки със ски по снега. Това незабравимо изживяване спечели нови привърженици на този спорт.

биатлон

 

Клуб "Млад експериментатор" с ръководител Снежана Младенова
 Малките експериментатори от трети клас, на игра или на сериозно, навлизат в трудните дебри на науката химия. Сред лабораторните съдове, шишенцата с химикали и различни други тайнствени неща-апарати, прибори-всеки час се превръща в истинско приключение. Приключение в света на вълшебницата химия.

Млад
експериментатор

 

Клуб "Фолклор" с ръководител Славина Янкова
Опазването на фолклорното наследство и популяризирането му сред подрастващите е основна цел на клуба по "Фолклор"  в ІІІ клас.
Богатото разнообразие на българските носии, песни, танци, обичаи и др. дава възможност учениците да се докоснат до начина на живот на техните предшественици и е предпоставка за формиране на национална гордост и самосъзнание.

Фолклор

 

Клуб "Предприемачество" с ръководители Илинка Патърова и Бойка Костадинова
От няколко месеца в СОУ "Христо Ботев" функционира клуб "Предприемачество". Задачите на клуба са придобиване на знания, умения и мениджърски компетенции. Програмата включва обучение по основни икономически дисциплини, наблюдения в реална бизнес среда, решаване на практически казуси и вземане на управленски решения.

Повече за организацията, целите и работата в клуба ще намерите тук.

Предприемачество

 

Клуб "Волейбол" с ръководител Красимира Стоименова

Волейбол

 

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.