bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Спорт

 

Последна промяна (Петък,4 март 2011г. )

 

биатлон

От  21 до 25 февруари  2011 година на Белмекен се проведе Държавното първенство по биатлон.
В него взеха участие 20 деца от СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман.
Снимки

Индивидуално участие:
София Величкова - VІІв клас завоюва три първи места,
Мариела Георгиева - ІХа клас - три втори места,
Гергана Велкова - VІІІа клас - две втори и едно трето място,
Славея Иванова - VІІв клас - второ и трето място,
Георги Баташки - VІІв клас - второ място,
Иванела Илиева - Vа клас - второ място,
Александър Янкулов - VІа клас - две трети места,
Станислав Илиев - Хб клас - второ място.

При щафетите:
І място момичета старша възраст
Гергана Велкова - VІІІа клас
Славея Иванова - VІІв клас
София Величкова - VІІв
І място момичета старша възраст
Петя Геринска - VІа клас
Галина Вълкова - VІв клас
Иванела Илиева - Vа клас
ІІ място юноши младша възраст
Георги Терзийски - Хб клас
Станислав Илиев  - Хб клас
ІІ място момчета старша възраст
Георги Баташки - VІІв клас
Георги Георгиев - VІІІб клас
ІІ място момчета младша възраст
Петър Младенов - Vв клас
Виктор Йорданов - Vв клас
Александър Янкулов - VІа клас
ІІ място девойки младша възраст
Мариела Георгиева - ІХа клас
Ивелина Димитрова - VІІІа клас
Анина Тошева - VІІв клас
ІІІ място момичета старша възраст
Катерина Балабанова - VІІІа клас
Бетина Балабанова - VІІІа клас

 

 

През м. ХІІ 2009г. в спортната зала на СОУ "Христо Ботев" гр. Ихтиман се проведе общинско първенство по волейбол. В него взеха участие отборите до VІІІ клас на СОУ "Христо Ботев", ОУ "Димчо Дебелянов" и ОУ "Христо Смирненски" с. Вакарел.

На 3.ХІІ.2009г. се проведе срещата между отборите на СОУ "Христо Ботев" и ОУ "Димчо Дебелянов". След оспорвано изиграни геймове отборът на СОУ "Христо Ботев" се наложи с 2:1 гейма.

На 10.ХІІ.2009г. се проведоха другите срещи между отборите на СОУ "Христо Ботев" и ОУ "Христо Смирненски" момичета и момчета.При момичетата се наложи отборът на СОУ "Христо Ботев" с 2:0 гейма. При момчетата отново отборът на СОУ "Христо Ботев" взе победата с 2:0 гейма.

В крайна сметка отборите на СОУ "Христо Ботев" завоюваха звания "Общински първенец". Вижте снимки.

 

 

         Един от спортовете, с който имат възможност да се занимават нашите ученици е Биатлон.
         В момента с този спорт се занимават 25 ученици. Всички те имат прекрасни условия да развиват своите умения в карането на ски и точна стрелба. В резултат на тези условия са и постигнатите резултати в Държавното първенство на Боровец – 19 медала в индивидуалните дисциплини:

  • 7 първи места

     Георги Терзийски – VІІІ клас
     Мариела Георгиева – VІІ клас
     Гергана Велкова – VІ клас
     София Величкова – Vклас
     Светозар Терзийски – VІ клас

  • 4 втори места

     София Величкова – V клас
     Гергана Велкова – VІ клас
     Светозар Терзийски – VІ клас

  • 8 трети места

     Анина Тошева – V клас
     Станислав Илиев – VІІІ клас
     Мариела Георгиева VІ клас
         При щафетите:
         І място – Георги Терзийски (VІІІ клас), Станислав Илиев (VІІІ клас);         І място – Светозар Терзийски (VІ клас), Георги Баташки (V клас),Георги Георгиев (VІ клас), І място - София Величкова (V клас), Анина Тошева (V клас), Гергана Велкова (VІ клас).
         ІІ място – Мариела Георгиева (VІІ клас), Рената Митева (VІІ клас), Ивелина Димитрова (VІ клас);
         ІІ място – Бетина Балабанова (VІ клас), Иванела Илиева (ІІІ клас), Славейка Иванова (VІ клас);
         ІV място – Петя Геринска (ІV клас), Галина Вълкова (ІV клас) и Катерина Балабанова (VІ клас).
        

 

 

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.