bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Учители

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

 

Име, Презиме, Фамилия   Предмет

 1. Иванка Георгиева Пелтекова - директор
 2. Магдалена Николова Цветанова - пом. директор по УД
 3. Антон Христов Атанасов - пом. директор по АСД
 4. Десислава Йорданова Атанасова - начален учител
 5. Ангелина Иванова Джикова - начален учител
 6. Славина Николова Янкова - начален учител
 7. Невена Лукова Колева - начален учител
 8. Катя Кирилова Ценева - начален учител
 9. Христина Иванова Георгиева - начален учител
 10. Цветанка Бориславова Минкина - начален учител
 11. Емилия Кирилова Пандезова - начален учител
 12. Надежда Петрова Тодорова - начален учител
 13. Малина Ангелова Петкова - начален учител
 14. Детелина Стоименова Михайлова - начален учител
 15. Милена Йорданова Лазова - начален учител
 16. Петрунка Ангелова Димитрова - начален учител
 17. Мариана Ангелова Маркова - Български език и литература
 18. Атанас Йорданов Вакарелийски - Български език и литература
 19. Таня Стоянова Данчева - Български език и литература
 20. Ирена Иванова Балджийска - Български език и литература
 21. Веска Иванова Лазова - Български език и литература
 22. Ненка Йорданова Гроздева - Английски език
 23. Веселка Димитрова Хаджипенчева - Английски език
 24. Невина Тодорова Димова - Английски език
 25. Цветана Иванова Митева - Английски език
 26. Емилия Савова Царчинска - Немски език
 27. Румяна Атанасова Петкова - Френски език
 28. Анка Йорданова Бояджиева - Руски език
 29. Александър Владимиров Тенекев - Математика
 30. Мария Владимирова Гъдева - Математика
 31. Райна Йорданова Балабанова - Математика
 32. Стефка Стоянова Лафчийска - Математика
 33. Божана Милкова Зафирова - Математика
 34. Албена Любомирова Маркова - Информационни технологии
 35. Йорданка Кирилова Герина - Ръководител компютърен кабинет
 36. Катя Динкова Стаменова - История
 37. Веселка Атанасова Тодорова - История
 38. Христина Живкова Дойчева - История
 39. Снежана Йорданова Младенова - Физика
 40. Емилия Христова Тулева - Химия
 41. Галя Борисова Вукова - Химия
 42. Зоя Иванова Вакарелска - Биология
 43. Александър Петров Джахов - География
 44. Вергиния Ангелова Стоилова - География
 45. Христина Стоянова Тодорова - Изобразително изкуство
 46. Иван Райчов Тенекев - Изобразително изкуство
 47. Магдалина Валентинова Тенекева - Музика
 48. Момчил Огнянов Добрев - Физическо възпитание
 49. Красимира Стоименова Стоименова -  Физическо възпитание
 50. Иванка Илиева Динкова - Физическо възпитание
 51. Илинка Костадинова Патърова - Икономически дисциплини
 52. Бойка Кирилова Костадинова - Икономически дисциплини
 53. Десислава Иванова Гъдева - психолог
 54. Жанета Христова Александрова - детски учител
 55. Ирина Джахова - детски учител
 56. Янка М. Тодорова - учител целодневно обучение
 57. Райничка Б. Сиракова - учител целодневно обучение
bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.