bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Добре дошли в официалния уеб сайт на СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

Познавате ли туристическите обекти в община Ихтиман

Здравейте,
Представяме ви поредния туристически обект в град Ихтиман, който като че ли не се възприема и оценява като такъв:

Храмът "Успение Богородично"  в град Ихтиман е вековен архитектурно-исторически паметник на културата. Намира се близо до центъра на града, на улица
"Димчо Дебелянов".
Построена е през 1835г. по време на турското робство от по-заможните българи, сравнително ниска, за да не привлича вниманието на турците и да не засенчва високите турски джамии, но въпреки това с внушително присъствие - здрави каменни зидове, оформени като трикорабна базилика, красиви икони, дърворезби и стенописи.
Цялата вътрешност - притвор, корабна част и олтар - е изографисана от самоковски зографи. Историята говори, че този храм при отстъплението на турците през 1877г. е бил опожарен и значителна част от него изгоряла, но скоро след това отново е възстановен и наново изографисан. (снимки 503, 500,504,506)
Зад високите дувари някога ихтиманци са получавали духовна подкрепа, пазели   са българското си самосъзнание, учили са се на четмо и писмо - в непосредствена близост до църквата е  сградата на първото килийно училище, в което е развивана и читалищна дейност.(снимки 508,510)
Днес храмът е действаща църква, духовно средище, където всеки ден звъна на камбаната напомня за вечното и непреходното.
По време на големите религиозни празници, на празника на храма - 15.08. и всяка неделя традиционните обреди и тайнства привличат много посетители. В останалите дни пък всеки може да поседи на тишина и спокойствие на това свято място, под сянката на огромните дървета, до красивата каменна чешма,  да нагази дъхавата зелена морава и да забрави за малко обсебващото ежедневие.(снимка 517, 511)
Опитайте и вие!

                                                                         Ученици от СИП "Реклама"
при СОУ "Христо Ботев" гр.Ихтиман

 

 

Община Ихтиман има големи потенциални възможности за развитие на туристическа дейност. В изпълнение на чл.10 от закона за туризма и основните насоки, залегнали в Националната стратегия за приоритетната роля на туризма в РБългария, в общината ни е разработена Програма за развитие на Ихтиман за периода 2007-2013г. Според нея трябва да се разработва и развива туристическия потенциал в общината за постигане на общата цел: "Подобряване на качеството на средата на живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност и устойчиво развитие." Но за да стане това добре да се познават поне настоящите туристически обекти, да се привлече вниманието на потенциалните туристи към тях чрез всички елементи на комуникационната маркетингова политика и най-вече чрез реклама.
Ето защо решихме да се опитаме да представим на вниманието ви най-интересните от тях.
Благодарим най-сърдечно на уредничката на музея сега - Велина  Минева за любезното й съдействие при подготвянето на материалите!
Ученици от Xб и XIб клас
от училище "Христо Ботев" гр.Ихтиман,
специалност"Технологичен туризъм", СИП "Реклама"

Исторически музей гр.Ихтиман
                                                                    
Кратка история на музея:
1951г - Открива се първата експозиция на музея в къщата на писателя Гьончо Белев, отразяваща етнографското богатство на Ихтиманския край
1969 - Профилира се сато музей на революционното движение и се премества в центъра на града
1978 - Открива се отдел "Археология", в който се излагат експонатите от направените разкопки при Траянова врата
1992 - С решение на министерството на културата музеят е профилиран и преименуван на "Исторически музей"
Уредници на музея:
Маргарита Ковачева
Веселка Гълъбова
Юлия Янкова
Велина  Минева
Винаги усмихната и любезна, компетентна и отзивчива.
Най-дългогодишната уредничка на музея
Веселка  Гълъбова е допринесла много за развитието на музея. Автор е на книгата "История на Ихтиман".  И днес тя работи за него. На снимката -  с "писалка" рисува красиви великденски яйца, които ще участват в поредната национална етнографска изложба.

Етнографска част на  Исторически музей - гр. Ихтиман

Ако не сте посещавали музея или скоро не сте били там - направете го не само за да обогатите знанията си за древния град, но и за да се потопите в неповторимата атмосфера на някогашното ни "бащино огнище"! В експозиционните зали на двата етажа са разположени 12274 музейни експоната. Още щом прекрачите прага на музея силно ще ви впечатли контраста между блестящо обновената мадерна сграда и автентичния, спокоен, вече отминал, но толкова реален свят на миналото.                                                     
Отдел "Етнография" представя гиздави,многоцветни,изработени с изключителното майсторство на българката, изящни български шевици, пъстри великденски яйца, обредни хлябове, керамични съдове и др.
Тук наистина се съхранява красотата, "за да се вземе като образец, да се изхожда от него, даже ако то е "старо" . Не случайно етнографската част на музея е един от 500-те национални обекта на България. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  
Отдел "Археология"                                               
По широки, визуално свързани с горния етаж стълби, посетителите на музея изведнъж се озовават хилядолетия назад сред най-старите музейни експонати от IV-VI век пр.н.е.:                                                                   

В отдел"Археология" уникални експонати от разкопките при Траянова врата чертаят пътя на града от Егерика, през Щипоне, Стипон до Ихтиман.          
Отдел "История"
И тъй като се учим от миналото, за да живеем в настоящето и да градим бъдещето - следващият отдел на музея е нагледната история на града:

В този отдел са показани най-забележителните събития, видни личности и автентични предмети, свидетелстващи, че "жилавият български дух на Ихтиман не паднал ни веднъж на колене пред силата. Закален в огън и кръв през столетията, той останал непоклатим".

Отдел, посветен на Гьончо Белев

  Открит е наскоро и в него се представят книги, пособия и предмети на големия български писател и общественик, роден в гр. Ихтиман:

                                                     
В малкия отдел на музея е жив духът на писателя, който сякаш е излязал за миг и скоро пак ще се върне, за да напише поредния си роман.
Музеят - център на духовна култура
Друга забележителност на музея са временно организираните изложби на изтъкнати художници, талантливи ихтиманци и техните деца:

И накрая искаме да ви кажем, че излизайки от музея няма как да не се чувствате поне малко по-мъдри, по-горди и по-добри!

 

 

 

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.